Fördelar entreprenadjobb bland 35 företag
Efter att han praktiserat på Roslagens Schaktcentral fick Johan Lundgren för ett år sedan fast anställning på företaget, blott 20 år gammal.
Han måste ha gjort ett gott intryck, idag ansvarar han för maskinförmedling och ekonomi på den ekonomiska föreningen. Uppdraget innebär att förmedla arbeten och samordna uppdragen åt dess 35 medlemsföretag.
- Våra medlemsföretag är fria entreprenörer med egna maskiner. Vi tar in uppdragen från kunder och lägger ut dem på våra företag, berättar Johan.
Uppdragen kommer ofta från större entreprenadföretag, som PEAB och NCC och är på årsbasis. Men finns även kortare uppdrag inom schaktning och anläggning som fördelas bland medlemmar som finns tillgängliga.
- Vi har en bred kompetens inom föreningens företagare. Vi utför allt från snörörning och flissopning till stora schaktuppdrag och grävarbeten, förklarar Johan.
Med varje maskin följer en kvalitetspärm med alla försäkringar, miljöpolicy och liknande som Roslagens Schaktcentral arbetar efter. Ordning och reda, både på kontoret och på fältet, alltså.


Roslagens Schakt Central

Bransch:
Bygg

Telefon: 0176-127 45
Alternativ: 0708-27 50 00
Fax: 0176-190 87


Email:
johan@roslagensschakt.se

Hemsida:
www.roslagensschakt.se

Adress:
Roslagens Schakt Central
Sommargatan 4
76150 Norrtälje

| 13 SENASTE FÖRETAGEN